fredag 17 februari 2012

Författare minsann?

Efter nästan 4 års universitetsstudier ser det ut som om jag faktiskt kommer lämna någon form av avtryck efter mig. Under en kurs i höstas var jag nämligen med och skrev ett kapitel till en bok som nu är tryckt och klar! Tidigare upplagor har tydligen sålts som kurslitteratur både i Sverige, Italien och ytterligare något land som jag inte minns nu och förhoppningsvis blir denna lika populär. Ja, jag är stolt som en tupp, men vem skulle inte vara det över att få se sitt namn i tryck och kunna säga "Ja, jag var med och skrev kapitlet om förvaltningsberättelsen enligt svensk och amerikansk lagstiftning samt internationella IFRS. På engelska!"
Det skålar vi för!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar